Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Toolbox Klever Veilig hijsen en vervoeren van lasten

Toolbox

Veilig hijsen/aanslaan en vervoeren van lasten

Veiligheid op de werkplaats bereik je samen. Dat geldt ook bij het hijsen of vervoeren van lasten van punt A naar punt B. Hijswerkzaamheden zullen misschien niet altijd voorkomen binnen je ploeg. Maar je kunt er wel mee te maken krijgen direct of indirect. Ook het verplaatsen van materialen met behulp van voertuigen in het werkgebied brengt risico’s met zich mee. Zorg dat je aanhangers altijd bedachtzaam aan- of afkoppelt.

Gebruik een remwig achter het wiel van de aanhanger om losschieten/achteruitrijden te voorkomen. Blijf goed met elkaar communiceren, maak oogcontact. Zet het gebied af waarbinnen je risicovolle werkzaamheden verricht. Zorg ervoor dat niemand daar komt of loopt, ook andere collega’s niet. Je gaat samen aan het werk, maar we willen ook dat iedereen weer veilig en gezond thuiskomt.

Kraanmachinist en rigger

Veilig hijsen en aanslaan is verplicht. Een kraanmachinist verplaatst de last, maar hij/zij vertrouwt daarbij op de aanwijzingen van de rigger (aanpikker). Hij of zij is namelijk verantwoordelijk voor het veilig aanslaan en begeleiden van de last tijdens het hijsen. Daar zet je dus niet zomaar iemand neer, maar iemand die is opgeleid of een instructie heeft gehad.

Belangrijke risico’s:

 • Personen worden geraakt door kraandelen of ander materieel waarmee wordt gewerkt.
 • Personen raken bekneld.
 • Personen worden getroffen door (uit de hijs) vallende lasten.
 • Hijsen van niet goed gebalanceerde lasten.
 • Het niet toepassen van speciale hijsgereedschappen.
 • Aanslaan van de last aan de punt van de haak.
 • Kantelen van de kraan.

Beheersmaatregelen

 • Zet het gebied af waarbinnen je lasten hijst of vervoert, er mogen zich nooit mensen bevinden.
 • Trek lasten of materieel nooit roekeloos los.
 • Gebruik een remwig achter het wiel van de aanhanger om losschieten/achteruitrijden te voorkomen.
 • Hijs nooit meer dan de toegelaten veilige werkbelasting.
 • De kraanmachinist en/of degene die de last aanslaat, afpikt of vervoert, moeten:
 • Goed communiceren met elkaar (maak oogcontact).
  • Let op dat er één persoon ter plekke is die helpt.
 • Kraanmachinist: hijs nooit een last als je ziet dat de last niet goed is aangeslagen.
 • Houd rekening met de weersomstandigheden. Stop de hijswerkzaamheden bij windkracht 6 of hoger (open bouw). Een windsnelheidsmeter is noodzakelijk.
 • Controleer het hijsgereedschap en het materieel regelmatig (of het in goede staat verkeert).
 • Zie je gevaren of onveilige situaties geef deze dan direct door aan de leidinggevende/de voorman.

Tot slot:

Er zijn diverse soorten helmen. Een helm blijft niet altijd voldoende bescherming bieden. Hoe lang de helm meegaat, is afhankelijk van het materiaal en het gebruik: leg de helm niet te lang in de zon, plak er geen stickers op en schrijf er niet op met stift. Als laatste:

 • Vervang de helm als de uiterste gebruikstermijn is verstreken (zie binnenkant van je helm).
 • Vervang de helm als deze een val of stoot heeft moeten opvangen (ook als er geen zichtbare schade is).

Copyright © Klever BV