Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Werken aan de weg

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Werken aan of langs de weg

Als je werkt aan of langs de weg staat, ontstaan diverse risico’s die worden veroorzaakt door het verkeer. Om deze risico’s zo veel mogelijk te verminderen, wijzen wij je op de maatregelen die staan beschreven in de CROW 96A en -B.

Wat zijn de risico's?

Uit onderzoek is gebleken dat in Nederland elk uur circa twintig bijna-ongelukken gebeuren bij het uitvoeren van wegwerkzaamheden. Hierbij kunnen wegwerkers zelf nog net een ongeluk voorkomen.

De volgende risico's kunnen ontstaan:

 • Aangereden worden door langskomend verkeer;
 • Agressie en geweld door weggebruikers;
 • Onvoldoende waarneembaarheid door ongunstige weersomstandigheden.

CROW Maatregelen

In de CROW 96B Maatregelen op niet-autosnelwegen is beschreven welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid van wegwerkers en -gebruikers te waarborgen. Voor de keuze van tijdelijke maatregelen zijn met name de volgende weg- en verkeerskenmerken van belang:

 • Soort weg;
 • Verkeersaanbod en –samenstelling;
 • Snelheid van het verkeer;
 • Aanwezigheid van (brom)fietsers en voetgangers;
 • Eén of twee rijrichtingen;
 • Mogelijkheid om de snelheid te verlagen;
 • Mogelijkheid tot omleiding;
 • Benodigde capaciteit en gewenste verkeersafwikkeling;
 • Tijdsduur werkzaamheden;
 • Zichtbaarheid van de afzetting.

Voor het werken op snelwegen gelden speciale regels. Deze staan beschreven in de CROW 96A. Wegafzettingen moeten volgens de regels die daarin staan beschreven worden opgebouwd.

Wegafzetting

Een wegafzetting is voor een weggebruiker een situatie die afwijkt van de normale situatie. De weggebruiker moet dan zijn verkeersgedrag aanpassen. Om goed te reageren moet hij de situatie snel kunnen overzien. Hiermee wordt de veiligheid gediend van het verkeer én van degenen die aan de weg werken.

De veiligheidsruimte tussen de oranje pylonnen/ verkeersafzettingen en de werkruimte is 60 centimeter. Binnen die strook mag zich niets bevinden (personen, voertuigen, enzovoort). Dit geldt ook voor de veiligheidsruimte achter het schrikhek of de actiewagen aan de voorkant.

Volg voor je eigen veiligheid deze aanwijzingen op:

 • Draag altijd een schoon veiligheidsvest. (ook voor een professionele uitstraling);
 • Let altijd goed op het verkeer;
 • Werk altijd met een afzetting. Ook als het maar een ‘klein klusje’ is;
 • Houd de afzettingen tijdens het werk goed in stand;
 • Werk alleen binnen de afzetting. Let er hierbij op dat de veiligheidsruimte vrij moet blijven;
 • Parkeer het voertuig zo veilig mogelijk. Zorg ervoor dat uitstappen en laden en lossen van het voertuig binnen de afzetting gebeurt;
 • Controleer, als het werk meerdere dagen duurt, of de voorzieningen bij het begin en het einde van de werkdag in orde zijn;
 • Mocht je zien dat je collega onverhoopt te dicht bij een afzetting komt, spreek hem daar dan op aan;
 • Haal afzettingen na het einde van het werk meteen weg.

  Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV