Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Toolbox Elkaar aanspreken

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Elkaar aanspreken

Hoe spreek je elkaar aan op onveilig gedrag? 

Een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen is elkaar helpen om veilig te werken. Bij dat helpen is het belangrijk dat je elkaar aanspreekt op onveilig gedrag. Maar hoe spreek je iemand aan? En wat doe je als je zelf wordt aangesproken? 
In deze toolbox geven we tips die je daarbij helpen. 

Als je iemand aanspreekt 

De succesformule bij iemand aanspreken op een onveilige handeling of situatie is het geven van open en eerlijke feedback. Beschrijf de onveilige handeling of situatie die je gezien hebt vanuit jezelf (ik zie dat..., ik merk dat…). 

Neem de tijd voor het gesprek: 

 • Geef aan wat goed gaat of geef een compliment voordat je iemand aanspreekt. 
 • Zeg waarom je hem/haar aanspreekt: ik zie een onveilige situatie…. 
 • Vertel welk gedrag je ziet of hoort, zonder je eigen mening. 
 • Vraag en luister wat de persoon vindt van je waarneming. 
 • Richt je op de risico’s, vertel waarom je de handeling of situatie onveilig vindt en geef de gevolgen aan voor degene die je aanspreekt, voor jou of voor anderen. 
 • Zoek samen naar oplossingen. Vraag aan degene die je aanspreekt hoe het anders kan. 
  Een voorbeeldvraag is: Hoe kunnen we samen het beter/veiliger maken? 
 • Maak afspraken met elkaar hoe het werk wordt voortgezet. 
 • Bedank de persoon voor zijn tijd. 

Als je wordt aangesproken 

Accepteer dat je wordt aangesproken. Degene die jou aanspreekt, bedoelt het namelijk goed. Hij/zij maakt zich zorgen over jouw veiligheid. 

 • Ga ervan uit dat degene die jou aanspreekt het beste met je voor heeft. 
 • Geef aandacht aan degene die jou aanspreekt en luister naar hem/haar. 
 • Kom samen tot een goede oplossing. 
 • Bedank hem/haar dat hij/zij je helpt. 

Meest voorkomende ongevallen 

Er zijn zes soorten ongevallen die het vaakst gebeuren: 

 • Struikelen 
 • Vallen 
 • Geraakt worden door vallende voorwerpen 
 • Stoten tegen uitstekende voorwerpen 
 • Klem raken 
 • Geraakt worden door rondvliegende deeltjes 

Gevaarlijke situaties en (bijna) ongevallen willen we voorkomen. We willen namelijk dat iedereen aan het einde van de werkdag veilig en gezond thuiskomt. Dat bereiken we met elkaar. Door op je eigen en elkaars veiligheid te letten, kunnen we bovenstaande ongevallen zoveel mogelijk voorkomen. 

Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV