Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Toolbox Klever Veilig hijsen en vervoeren van lasten

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Hijs- en transportwerkzaamheden

Om ernstige incidenten te voorkomen, is het belangrijk dat jij op de hoogte bent wat de risico’ zijn en hoe je deze risico’s beperkt. In deze toolbox lees je hier meer over.

Wat zijn de risico's?

 • Je kan geraakt worden door de gehesen last.
 • De hijsmachine kan kantelen.
 • Je kan tussen delen bekneld raken of wegzakken.
 • Je kan geraakt worden door de hijsmachine.
 • Er worden verkeerde hijsmiddelen gebruikt.

Hoe beperk je de risico's?

 • Gebruik altijd gekeurde machines en hijsmiddelen.
 • Gebruik ook altijd een hijskraan met voldoende capaciteit. Hijs nooit meer dan maximaal toegelaten is (Veilige Werkbelasting / WLL = Work Load Limit).
 • Een hijsmachine mag alleen bediend worden door iemand die daarvoor een instructie heeft gehad en ook kan laten zien dat hij deze heeft gehad. Hijs nooit als je ziet dat de last niet goed is aangeslagen en ga ook niet aan de slag zonder duidelijke aanwijzingen.
 • Zet het werkgebied af, zodat niemand onder de machine (hijswerkzaamheden) kan lopen.
 • Kijk goed waar de stempeling staat (ondergrond en ondergrondse infrastructuur).
 • Zorg ervoor dat je goed contact hebt met de machinist van de hijskraan (zie jij mij, zie ik jou). Gebruik eventueel een portofoon om contact te houden.
 • Voorkom dat de last uit de hijs kan vallen.
 • Sla lange lasten op verschillende punten aan, bepaal hierbij het zwaartepunt en pas de hijsmiddelen hierop aan.
 • Maak een hijsplan wanneer er voor een project meerdere kranen nodig zijn, het in de buurt van hoogspanning plaatsvindt, of bij hijswerk met een grote last en vorm (> 25 ton).
 • Bij windkracht 6 (windsnelheid van 39-49 km/u) hijsen we niet.
 • Draag de juiste PBM: veiligheidsschoenen, helm en reflecterende werkkleding. Wanneer de opdrachtgever extra PBM verplicht, hoor je dit.

Neem contact op met je leidinggevende of KAM-afdeling wanneer je ergens twijfels over hebt. Gebeurt er, ondanksde genomen maatregelen, een incident of (bijna) ongeval, meld dan ook dit bij je leidinggevende en maak een KAM-melding.

Vragen die je kunt stellen

Naast de LMRA kun je vooraf aan hijs- en hef- werkzaamheden nog de volgende vragen stellen om te beoordelen of je veilig kunt werken:

Algemene vragen:

 • Wat kan er gebeuren?
 • Waarom kan dit gebeuren?
 • Welke maatregelen zijn er genomen?
 • Wat doen we als er iets onverwachts gebeurt?

Technische vragen:

 • Wat voor werk wordt er gedaan?
 • Zijn de hijskranen gecontroleerd en gekeurd?
 • Zijn alle gereedschappen en hulpmiddelen beschikbaar (en gekeurd)?
 • Is het werkoppervlak (ondergrond) vlak en stabiel?
 • Is de te hijsen last voorbereid: bijvoorbeeld voldoende gedemonteerd?
 • Zijn de hijspunten technisch geschikt?
 • Is de lading goed vastgezet voor vervoer?
 • Kan de lading veilig worden uitgeladen en op de plaats van bestemming worden afgezet?

Vragen voor veiligheid collega's:

 • Wie heeft de leiding?
 • Heeft iedereen een instructie gehad vooraf aan het werk?
 • Heeft iedereen de LMRA gedaan?
 • Is de gevarenzone bij iedereen bekend?
 • Is er voor gezorgd dat niemand tijdens het hijsen in de gevarenzone komt?
 • Zijn er andere gevaren in de omgeving (onder spanning staande apparatuur, weersomstandigheden, anderewerkzaamheden, enzovoort)?
 • Is iedereen op de hoogte gebracht van wat er gaat gebeuren en is de communicatie goed met elkaar afgestemd (portofoon, zichtlijn)?

    Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV