Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Klever toolbox Gehoorbescherming

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Gehoorbescherming

Werken in de buurt van machines, met elektrisch gereedschap of werken langs de weg is al snel schadelijk voor het gehoor. Als je langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld kan dit leiden tot blijvende gehoorschade. De norm voor schadelijk geluid ligt op een gemiddeld geluidsniveau van 80 dB(A) over een achturige werkdag. We moeten ons realiseren dat we hier al snel aan worden blootgesteld. 

Bij geluiden vanaf 80 decibel kan er dus al gehoorbeschadiging plaatsvinden! Gehoorschade ontstaat vaak ongemerkt, is onherstelbaar en is dus blijvend!

Hoe herken je schadelijk geluid? 

Als je op ongeveer één meter afstand staat en je kunt met normaal stemgeluid de ander niet goed verstaan is het geluidsniveau waarschijnlijk hoger dan 80 dB(A). 

Schadelijk geluid kan leiden tot: 

 • Tijdelijk gehoorverlies 
 • Oorsuizingen 
 • Het horen van pieptonen 

Voortdurende blootstelling aan schadelijk geluid kan leiden tot: 

 • Blijvend gehoorverlies 
 • Concentratiestoornissen 
 • Stress of psychische klachten 
 • Vermoeidheid 
 • Belemmeringen in gesprekken 
 • Kans op ongevallen doordat waarschuwingssignalen niet gehoord worden 

Blijvend gehoorverlies = Blijvend letsel 

 • Je kunt geen hoge tonen of zachte geluiden meer horen 
 • Je hebt moeite met telefoneren 
 • Je hebt moeite om een gesprek te voeren in een rumoerige ruimte 
 • Je hoort soms fluit-, piep- of bromtonen 

Bij blootstelling van meer dan 85 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht! En bovendien moet de werkgever er op toezien dat deze ook gedragen worden. 

Er zijn drie soorten gehoorbescherming die allemaal te verkrijgen zijn bij de materiaaldienst: 

1) Gehoorkappen 
Als deze de oren goed omsluiten is een demping van 30 dB(A) mogelijk. Het dragen van gehoorkappen heeft ook nadelen, namelijk isolatie van de omgeving en men kan zijn of haar eigen bewegingsgeluid horen. 

2) Oordoppen/oorproppen
Deze worden in de gehoorgang geplaatst, ze worden niet altijd op de juiste manier in het gehoorkanaal geplaatst en zijn niet erg hygiënisch. 

3) Otoplastieken
Otoplastieken zijn op maat gemaakte oordoppen die bescherming kunnen bieden oplopend tot 30 dB(A). Meestal worden ze afgestemd op de demping die noodzakelijk is op de werkplek, zodat ze niet meer dempen dan strikt noodzakelijk. Indien mogelijk worden ze afgestemd op het soort geluid dat gedempt moet worden (vooral bepaalde tonen of muziek) Het blijft dan bijvoorbeeld mogelijk om een gesprek te voeren. Hierdoor stijgt het draagcomfort. Wel moeten de otoplastieken regelmatig worden gecontroleerd op lekkage en voldoende dempende eigenschappen.

Recycling 

Voor medewerkers die bij de recycling werken kan het lastig zijn om gehoorbescherming te dragen omdat er gecommuniceerd moet kunnen worden met collega’s via de portofoon. Voor deze werkzaamheden is er gehoorbescherming met communicatiemogelijkheid, deze zijn verkrijgbaar bij de materiaaldienst. 

Plan van aanpak 

1) Bronaanpak 
Zet machines uit als je ze niet gebruikt. Zorg voor goed onderhoud aan machines en gereedschap zodat er geen onderdelen gaan rammelen. Houd omkastingen en afschermingen bij machines dicht en laat dempers op gereedschap zitten. 

2) Collectieve voorziening 
Verplaats de geluidsbron indien mogelijk verder weg. Respecteer pictogrammen/ markeringen die zijn aangebracht op gereedschap en machines: "Gehoorbescherming verplicht". 

3) Persoonlijke bescherming 
Gehoorkappen, oordoppen of otoplastieken 

Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV