Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Toolbox Klever Stimuleren van veilig gedrag

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Het stimuleren van veilig gedrag

Hoe maak jij de werkvloer veiliger? Het draait daarbij niet alleen om werken met veilige machines, gereedschappen, apparaten en installaties of het dragen van PBM’s. Minstens zo belangrijk is veilig gedrag. Ook een goede uitleg, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van apparaten en machines en regelmatig onderhoud en keuring maken de werkvloer dus veiliger. Spreek ook onderaannemers of leveranciers aan op het dragen van de juiste PBM’s of op onveilig gedrag.

Veilig gedrag is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen. Uit onderzoek blijkt onveilig gedrag vaak een rol te spelen bij ongevallen. Gezond en veilig werken stimuleren, heeft alleen een kans van slagen met een (pro-)actieve houding van werkgevers en werknemers op het gebied van gezond en veilig gedrag. Veilig gedrag begint bij arbeidsrisico’s herkennen en erkennen dat die op de werkvloer voorkomen. Elkaar onderling willen en durven wijzen op onveilig gedrag is een volgende stap. Dit doe je altijd op een vriendelijke en respectvolle manier.

Gedrag, wat verstaan we daar precies onder?

“De manier waarop iemand zich gedraagt”, met een verwijzing naar een norm voor goed of slecht gedrag.
Gedrag bestaat uit drie aspecten of elementen:

 1. Een prikkel of signaal => komt vaak van buitenaf (werkdruk, tijdnood), maar van binnenuit kan ook, denk maar aan honger, dorst, stress of slaapgebrek.
 2. De verwerking van de prikkel tot een houding of een uiting.
 3. Een reactie: dit is meestal het gedrag dat we echt kunnen zien.

En veilig gedrag, wat houdt dat eigenlijk in?

Het gaat voornamelijk om:

 1. Het gebruiken van PBM’s (Persoonlijke BeschermingsMiddelen).
 2. Het communiceren van gezondheids- en veiligheidsinformatie (bijvoorbeeld in startwerkbespreking).
 3. Het herkennen en beheersen van arbeidsrisico’s (vooruitdenken en focus).
 4. Het nemen van verantwoordelijkheid (eigenaarschap).

Tips voor het bevorderen van veilig gedrag

 • Probeer gedrag vanuit verschillende kanten te begrijpen. Zo kun je gedrag beter beïnvloeden.
 • Vermijd bij incident- of ongevalsonderzoek het aanwijzen van een ‘boosdoeners’ of ‘rotte appels’. Een schuldige aanwijzen leidt meestal tot een oppervlakkige afhandeling van incidenten. Het systeem blijft dan buiten beschouwing. Maar soms moet het werkproces juist ook worden onderzocht en indien nodig, worden gewijzigd.
 • Vragen naar de reden van gedrag heeft over het algemeen weinig zin. Het meeste gedrag vindt namelijk automatisch plaats, zonder tussenkomst van het bewustzijn.
 • Het is van belang dat het aanleren van nieuwe (veiligheids-) gedragspatronen goed gebeurt.

Blame-culture is funest voor veilig gedrag

In sommige branches is sprake van een duidelijke blame-cultuur, oftewel: wiens schuld is het? De angst voor kritiek die deze cultuur voortbrengt, kan een negatieve invloed hebben op het veilige gedrag van werknemers. Zo worden incidenten/(bijna-)ongevallen bijna niet meer gemeld. Dit willen we natuurlijk voorkomen.

Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV