Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Keuring sticker Klever

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Het zelf controleren en laten keuren van arbeidsmiddelen

Werkplekinspecties 2023 

Uit de werkplekinspecties van 2023 kwam naar voren dat de keuringsdatum van arbeidsmiddelen regelmatig verlopen waren. Dit willen we in 2024 verbeteren en voorkomen door er met zijn allen op te controleren. 

De arbeidsmiddelen die je gebruikt tijdens het werk slijten, verslechteren of verouderen. Als er sprake is van bijvoorbeeld slijtage, ontstaat het risico op gevaarlijke situaties zoals explosiegevaar met brandwonden als gevolg. Om dit te voorkomen is het belangrijk regelmatig je arbeidsmiddelen te controleren en minimaal één keer in het jaar te laten keuren. 

Waarom keuren? 

Klever Boor- en Perstechniek moet als werkgever ervoor zorgen dat iedereen veilig en gezond kan werken. Daarvoor stellen we onder andere veilige arbeidsmiddelen beschikbaar. We zijn verplicht om minimaal één keer in het jaar alle arbeidsmiddelen te laten keuren. Materiaalbeheer voert de keuring uit. Je bent er zelf verantwoordelijk voor om je arbeidsmiddel te laten keuren. Wanneer dat moet vind je op de sticker die op het arbeidsmiddel zit. Je kunt je arbeidsmiddel naar Benschop brengen, maar ze kunnen (in overleg met de materiaaldienst) ook op locatie komen. 

We keuren minimaal één keer in het jaar onze arbeidsmiddelen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het volgende kan gebeuren: 

 • Je kunt geëlektrocuteerd worden. 
 • Je kunt brandwonden oplopen door kortsluiting in of bij het gereedschap. 
 • Je kunt geraakt worden door wegschietende delen. 
 • Je kunt gegrepen worden door bewegende delen. 
 • Er kan geluidsoverlast ontstaan (voor jezelf en de omgeving). 
 • Er kunnen lekkages ontstaan (milieu). 
 • Jij zelf of een collega kunnen misgrijpen tijdens een noodsituatie (wanneer de EHBO-koffer bijvoorbeeld niet aangevuld is). 

Wat laat je keuren? 

 • Hijsmiddelen/hijsgereedschap 
 • Trilplaten 
 • Veiligheidsharnas 
 • Verdeelkasten 
 • Elektrisch gereedschap 
 • Kabelhaspels 
 • Hijskranen 
 • Boormachines 
 • Klimmateriaal zoals ladders/trappen 
 • BHV-middelen (brandblussers en EHBO-koffers) 

Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV