Deze website maakt enkel gebruik van essentiele cookies

Deze website gebruikt cookies alleen voor het anoniem analyseren van website bezoeken.

Sluiten
Sociale Veiligheid Klever

Toolbox om veiliger te kunnen werken

Sociale veiligheid

Klever Boor- en Perstechniek moet als werkgever verplicht ervoor zorgen dat alle medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Een belangrijk onderdeel hiervan is een beleid te voeren gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. 

Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)? 

Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk risico’s met zich mee brengen. Vaak wordt er binnen bedrijven veel aandacht besteed aan de lichamelijke gevolgen (incidenten/ongevallen) die arbeid met zich mee kan brengen, echter wordt er vaak minder aandacht gegeven aan psychosociale arbeidsbelasting terwijl dit ook erg belangrijk is. 

Onder PSA verstaan we factoren die stress kunnen veroorzaken zoals: 

 • Werkdruk 
 • Agressie/geweld 
 • Pesten 
 • Discriminatie 
 • Seksuele intimidatie 

Naast persoonlijk leed en extra verzuim leidt ongewenst gedrag tot…

Voor het bedrijf:

 • Slechte sfeer
 • Verminderde betrokkenheid
 • Verminderde productiviteit
 • Verhoogde kans op ongelukken/ongevallen

Voor de medewerker:

 • Twijfelen aan jezelf, negatieve emoties
 • Overspannen
 • Slaap-, gezinsproblemen
 • Hoge bloeddruk

Hoe proberen we dit te voorkomen 

 • Gedrag/sfeer is opgenomen binnen het werkplekinspectieformulier 
 • Gesprekken met boorploegen 
 • Gesprekken individueel met medewerkers 
 • De veiligheidsladder 
 • Goed leiderschap 
 • Het maken van meldingen zo eenvoudig mogelijk maken (en op meerdere manieren) 
 • Maandelijks voormanoverleg 
 • De kantine in Benschop (organiseren van activiteiten) 
 • Schaftketen op locaties (stimuleren van pauzes nemen) 
 • Bedrijfsuitjes

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van ongewenst gedrag en je wil dit in vertrouwen met iemand bespreken, dan kun je hiervoor terecht bij een van de vertrouwenspersonen:
Manon Streng, Kees den Uil of Hans Foppele. 

Wat kan je zelf doen? 

 • Spreek elkaar (respectvol en rustig) aan 
 • Wees je bewust van de risico’s van ongewenst gedrag 
 • Wees kritisch op jezelf 
 • Maak een melding wanneer je denkt dat dat nodig is 

Copyright © Klever BV, onderdeel van Van Gelder Groep BV